Jaarverslag onderwaterhockey 2016

 

Het jaar verslag voor 2016 voor onderwaterhockey is het best te beschrijven door naar de competitie 2016 – 2017 te kijken.

De onderwaterhockey competitie is een landelijke competitie die gespeeld wordt in Zeist In deze competitie hebben we ons ingeschreven in de klasse jeugd tot 19 jaar.

De competitie begint dat er over twee speeldagen verdeeld tegen ieder team wordt gespeeld. Hierna wordt bepaald of je in de A-poule of de B-poule speelt. Wij hebben op beide dagen slechts een wedstrijd gewonnen en kwamen dus terecht in de B-poule.

De B-poule bestond dit jaar uit 5 teams. In de drie resterende speeldagen wordt tegen ieder team gespeeld. De jeugd speelt dan dus 4 partijen op een dag.

Degene die aan het eind van de competitie de meeste punten heeft verzameld mag zich kampioen noemen. Vorig seizoen zijn wij begonnen met een groot aantal nieuwe jonge spelers, waarbij de gemiddelde leeftijd op ongeveer 12 jaar lag. Deze jeugd heeft heel veel plezier met het spelen van onderwaterhockey en is zeer leergierig. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen opzeggingen zijn en dat ons niveau ten opzichte van vorig jaar sterk is gestegen. Echter voor aanvang van de competitie vallen al onze spelers nog onder de de grens van 16 jaar.

Tijdens de derde speeldag (de eerste speeldag in de B-poule) werd het duidelijk dat we hard vooruit zijn gegaan en hebben dan ook twee van de vier wedstrijden gewonnen.

Aan het einde van 2016 stonden we op de 4e plaats in de competitie. Dit was dus al beter dan vorig seizoen.

Onze jeugd heeft echter laten zien dat ze uit het juiste OWH hout zijn gesneden en hebben tijdens de eerste speeldagwedstrijd van 2017 van de 4 wedstrijden er slechts een verloren en dus 3 gewonnen. Door dit geweldige resultaat stegen we naar de 3e plaats in de competitie.

Op zondag 26 maart stond de laatste speeldag van het seizoen op de kalender. Tijdens deze laatste speeldag heeft onze jeugd vriend en vijand verrast door geen wedstrijd te verliezen. Ze hebben namelijk 3 wedstrijden gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Zo goed als die dag hebben ze nog nooit gespeeld. De samenwerking, het doorzettingsvermogen, de vechtlust en bovenal het plezier kwamen allen samen en hebben tot dit goede resultaat geleid.

Het gevolg van dit geweldige spel is dat onze OWH jeugd tot de 2e plaats in de competitie zijn gestegen. Dit is het beste resultaat van de OWH jeugd in onze vereniging.

De groep met geinteresseerden voor OWH is bij de jeugd alleen maar aan het groeien. Tijdens trainingen hebben we bijna altijd meer dan 10 spelers in de twee beschikbare banen. Helaas hebben we maar 30 minuten beschikbaar tijdens de trainingen. Dit betekent dat we strak op tijd moeten beginnen om geen kostbare tijd te verliezen. Onze OWH’ers zijn dit gewend en trainen dan ook hard. De wens van ons trainers is om meer te kunnen trainen, gelijktijdig hebben we het verzoek van OSCD uit Dordrecht gekregen om samen met hun jeugd te trainen. In overleg met het bestuur hebben 4 extra trainingen op zondag kunnen afspreken. Twee bij OSCD en twee bij ons. Tijdens deze trainingen zijn er ongeveer 20 kinderen die met veel plezier en passie OWH spelen. Deze trainingen zijn dan 2 uur lang waarbij we de beschikking hebben over het gehele bad. Wij als trainers zijn er van overtuigd dat deze trainingen zeker hebben bijgedragen aan het verbeteren van het spel.

Al met al een zeer positief seizoen voor de jeugd met een geweldige 2e plaats in de competitie als beloning voor het harde trainen.

 

 

Het jeugd OWH begeleidingsteam.

Arno (coach)
Chiel (hoofdtrainer)
Robert (technisch adviseur)

 

Japio's ontvangen nieuwe zwembroek en zwemtas.

De Japio's, een groep volwassen mannen die elke woensdag (vroeger dinsdag) fanatiek aan het snorkelen zijn onder leiding van trainer Jaap Koster, hebben afgelopen woensdag een nieuwe zwembroek en zwemtas mogen ontvangen van sponsor 't Spiegelbeeld. De eigenaar is ook al jaren lid van deze groep en vond dat men toe was aan wat nieuws. Tevens had hij zoveel tassen gekocht, dat hij Jeroen heeft gevraag die binnen de club uit te delen. Dit is gebeurt aan onze trainers van de woensdagavond Vlaardingen jeugd en de dame en heren van Ina's Corner, de mensen die u elke woensdag achter of voor de bar kan vinden. Ook onze schoonmakers van het zwembad zijn niet vergeten.

 

Namens iedereen wil ik graag 't Spiegelbeeld bedanken voor de gift en wij hopen er nog jaren gebruik van te kunnen maken.

 

Jeroen van Niel

 

 
 
Verslag terugplaatsen van de Hef dinsdag 07-02-2017,
 
 
Dinsdag 7-2-2017 de wekker gaat om 6:20 uur we moeten om 7:00 uur bij de boot zijn die bij de stalling van Poot staat. Ilsa en Jeroen komen mij ophalen en om 8:00 uur moet de boot te water, met een klein oponthoud liggen we om 10:00 uur bij de Hef, hij hangt al tussen de pilaren van de brug in, wat zijn er veel mensen op de been om te zien hoe de Hef steeds stukje voor stukje op zijn plaats gehangen wordt. Om 13 uur is het dan eindelijk zo ver de Hef hangt op zijn plekje maar nog lang niet los van de kabels dat wordt ook stukje bij beetje gedaan.
 
Na een lekker bakje thee gaan we weer terug naar waar de auto en de trailer staat alles erop en hup we gaan weer terug naar huis boot weer op zijn plekje.
 
Maar weet u op Vrijdag 17 Maart wordt de Hef echt in gebruik genomen dit wordt een mooi spektakel, en daar zijn wij dan natuurlijk ook bij komt u ook. 
 
 
   
 

 

 

Beste leden, ouders en verzorgenden van leden,


Wij hopen dat u even de tijd wilt nemen om het onderstaande verhaal door te lezen en tot u te laten doordringen.
In de afgelopen maand hebben wij van 4 bestuursleden de opzegging van hun bestuursfunctie gehad. Allemaal om hun eigen valide redenen. Dit houdt in dat ondergetekenden nog maar met z’n drieën actief zijn. Wij zijn dus hard op zoek naar aanvulling en zoeken dit in de volgende functies: Secretaris, 2e secretaris, 2e penningmeester en algemeen bestuurslid.

Wathouden deze functies in:
De secretaris en 2e secretaris zullen volgende zaken samen gaan verdelen. Het in de gaten houden van de mailbox en de mails doorzetten naar de juiste mensen binnen de vereniging. Zij zullen de agenda verzorgen van de vergadering die 1x per kwartaal plaatsvindt op de woensdag avond en ook de notulen die hieruit voortkomen. De postbus zal elke week geleegd moeten worden en doorgenomen met het dagelijks bestuur op de woensdag avond. Het inschrijven en uitschrijven van de leden in ons programma sportlink. Overleggen met secretaris KNBRD en secretaris NOB over meerdere (lopende) zaken die aan de orde komen. Ook zal één van hen aanwezig zijn bij overleggen met onze contract klanten zoals zwembaden en verzekeringen.
De 2e penningmeester zal zich in het begin voornamelijk bezig gaan houden met het inrichten van de contributie module en de boekhoudmodule van ons programma sportlink (dit wordt nu nog in een MS DOS programma gedaan en is hard aan een update toe) Daarnaast zal hij contact houden met de penningmeester over de lopende zaken en inspringen waar nodig.

Ondergetekenden hebben het voorstel om in een komende BALV, waarin we hopen dat we de nieuwe bestuursleden kunnen laten verkiezen, een nieuwe werkwijze van besturen voor te leggen. Dit zal inhouden dat het dagelijks bestuur, aangevuld met de bestuursleden als ze kunnen/willen, elke woensdag een 15 à 30 minuten overleg hebben over de post en de dagelijkse gang van zaken.
Eén keer in de drie maanden komen zij ook bij elkaar maar dan aangevuld met een afgevaardigde van elke afdeling binnen onze vereniging, te weten: secretariaat KNBRD, secretariaat NOB, iemand van afdeling Elementair, KNBRD, NOB snorkelen, NOB duiken, afdeling Maassluis, afdeling OWH, afdeling boten, afdeling bewaking en afdeling PR (dit hoeven dus niet altijd de teamleiders te zijn maar wel iemand die weet wat er speelt) Dit zou dus inhouden dat er voor sommige leden maar één of twee keer per jaar een vergadering is waar zij aanwezig moeten zijn (nu moeten de bestuursleden elke maand vergaderen) Deze vergadering zal altijd plaatsvinden op de woensdag avond en beginnen om 19:00u en eindigen om 21:00u.

Wij hopen dat er leden en/of ouders van leden zijn die ons hierbij kunnen helpen/ondersteunen. Mocht u een bestuursfunctie niks vinden maar kunt u ons wel ergens bij helpen dan hopen wij ook een reactie van u te krijgen. U kunt reageren op het mail adres van onze penningmeester.


Met vriendelijke brigade groet,

Peter Jansen (voorzitter)
voorzitter@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Jeroen van Niel (penningmeester)
penningmeester@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Frits-Jan Edelijn (algemeen bestuurslid)
ab3@vlaardingsereddingsbrigade.nl

 

 

 

De Vlaardingse Reddingsbrigade heeft weer een voorlopige stallingsplaats in Vlaardingen.

De firma Poot Caravanonderhoud heeft aangeboden om ons materiaal en onze boten voor een bepaalde tijd te stallen. Wij zijn hier erg blij mee en hopen dan ook op een goede en lange samenwerking.

 

Wij bedanken tevens Van Zanten bouw (de afgelopen 4 jaar), WSV Callenburgh en DW Autoverhuur (voor deze zomer maanden) voor hun stalling van de afgelopen tijd."

 

Wel eens gehoord van onderwaterhockey?

“Het is niet voor watjes” – Niels, 14

 

Zeist – Zes spelers hangen aan beide kanten van het bad aan de kant, de scheidsrechters liggen klaar in het water en de puk ligt in het midden van het bad, op de bodem. Dan gaat de bel, de spelers laten de kant los en zwemmen pijlsnel richting de puk, waar ze met een hoop gespetter met hun flippers onder water gaan om als eerste bij de puk te zijn. Chantal van Teijlingen(17) van de VRB (Vlaardingse Reddingsbrigade) is het snelst en behendig gebruikt ze haar stick om de puk richting de doelbak van de tegenstanders te schuiven. Onbevreesd zwemt ze onder de tegenstanders door, terwijl ze de flippers van de tegenstanders ontwijkt, en op het moment dat de puk de metalen bak raakt gaat de gele handschoen van een van de scheidsrechters omhoog en galmt de bel weer door het zwembad: goal!

 

“Wat is dat?”

Als het woord ‘onderwaterhockey’ valt, is de eerste reactie over het algemeen: “wat is dat?”. Deze uitspraak wordt vaak gevolgd door een ongemakkelijk, verward glimlachje. Op zich is dat geen gekke reactie, want hoewel onderwaterhockey verspreid over heel Nederland gespeeld wordt, zijn het er niet veel die de sport beoefenen. Tijdens het toernooi in Zeist is dit ook te zien. De teams die meedoen aan dit jeugdtoernooi komen vanuit heel Nederland en er is zelfs een Belgisch team aanwezig. Hoewel bijna alle verenigingen die een jeugdteam voor deze sport hebben aanwezig zijn, kan het toernooi op één enkele middag worden gespeeld.

 

Een korte uitleg

Voor onderwaterhockey is een team van minstens zes spelers nodig. Daarbij mogen er nog maximaal vier spelers op de kant zitten voor als er gewisseld moet worden. Het doel is om te scoren door de puk in de doelbak van de tegenstander te schieten. Deze puk is met lood zwaarder gemaakt zodat hij op de bodem van het zwembad blijft liggen. De sport is interessant omdat het driedimensionaal is; je teamgenoten en tegenstanders bevinden zich niet alleen voor, achter of naast je, maar ook onder en boven je. Een uitdaging is de sport zeker ook omdat het zich op de bodem van het zwembad afspeelt en dus moeten de spelers hun adem vaak lang inhouden.

Om onderwaterhockey te kunnen spelen zijn er een aantal dingen nodig; een stick, een kapje, een snorkel, flippers, een beschermende handschoen en een zwembril. Deze benodigdheden zijn vaak al aanwezig bij de verenigingen waar de sport beoefend wordt. Als je graag een keer mee wil doen hoef je dus alleen nog maar een bitje en natuurlijk een zwembroek mee te nemen!

 

Kleine sport

Terug naar Zeist, waar het jeugdtoernooi in volle gang is in het zwembad van de KNZB, oftewel de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Een handig centraal gelegen locatie voor een kleine sport, aangezien er teams vanuit heel Nederland nodig zijn om een toernooi te kunnen houden. Van de Vlaardingse Reddingsbrigade zijn er redelijk wat mensen aanwezig: de teamleden, iets meer dan een handjevol ouders, coach Arno van Adrichem, hoofdtrainer Chiel Verhoeff en oprichters van het onderwaterhockey jeugdteam bij de V.R.B./vrijwillige scheidsrechter Frits-Jan Edeleijn en Ruud Oosterhof.

 

Het blijft leuk

Even terug naar het zwembad van de KNZB in Zeist waar de V.R.B. ondertussen al een wedstrijd gespeeld heeft. De sfeer zit er goed in en de spelers zijn erg enthousiast over de wedstrijd, ookal hebben zij deze verloren. Op de vraag waarom of ze het niet erg vinden om te verliezen antwoordt Brian (15 jaar): “We willen wel winnen, maar verliezen vinden we ook niet erg. Het blijft toch wel leuk.” Terwijl Martijn (14 jaar) instemmend knikt. Ze geven ook aan dat ze wel begrijpen waarom ze vaker verliezen dan de rest: de gemiddelde leeftijd van hun team ligt een stuk lager dan bij de andere deelnemende teams. Dit heeft ook weer te maken met de kleinschaligheid van de sport. Hoe minder deelnemers er zijn, hoe groter de leeftijdscategorie is. De categorie voor dit toernooi is jeugd tot 19 jaar.

Dan worden de spelers bij elkaar geroepen om te reflecteren op de net afgelopen wedstrijd en om de strategie van de volgende wedstrijd te bespreken. Tijdens de reflectie krijgt elke speler persoonlijk wat feedback van de coach en tijdens de bespreking van de aankomende wedstrijd worden de nieuwe posities uitgedeeld. De sportievelingen krijgen dan ook meteen tips over hoe ze de komende wedstrijd aan kunnen pakken. Na de feedback en het plan voor de volgende wedstrijd spreekt de coach nog wat woorden van aanmoediging en dan stormen de enthousiaste onderwaterhockeyers weer op het zwembad af, op naar de volgende wedstrijd!

 

Ben jij of ken jij iemand die deze uitdagende sport wel zou willen uitproberen? Kijk dan op www.onderwaterhockey.nl voor meer informatie.

 

 

Vind jij zwemmen leuk? en wil je meer dan alleen baantjes zwemmen...

Dan is zwemmend redden echt wat voor jou.  Je leert wat je moet doen als je iemand in het water ziet liggen,  hoe je iemand moet benaderen en gerust moet stellen.

 

 

Welke diploma’s en brevetten kun je allemaal halen?

Wij volgen de officiële diploma lijn van Reddingsbrigade Nederland en hebben hier eens per jaar examen voor.

De diploma lijn begint bij junior redder, hierin vallen 4 diploma’s te halen (junior redder 1, 2, 3, 4). Na junior redder 4 stroom je door naar de Zwemmend Redder diploma’s, ook hier zijn weer vier diploma’s te hallen (Zwemmend Redder 1, 2, 3, 4). Als je Zwemmend Redder 4 hebt gehaald kun je door gaan met je Life Saver van deze diploma’s zijn drie diploma’s te behalen (Live Safer 1, 2 ,3). De Life Saver examens bestaat uit een praktijk- en theoriegedeelte. Voor dit theoriegedeelte worden ook theorielessen gegeven. Dit zijn verplichte kosten van de Life Saver diploma’s.

Maar wij bieden ook meer dan alleen deze opleiding, KLIK hier voor meer informatie.