Snorkeltocht onderwaterhockey jeugd

9 september hebben jeugdspelers van het Vlaardingse onderwaterhockey team “de Pukbijters” 4,5 km gesnorkeld door de Vlieten en de Vaart.

Trainers en ouders van de onderwaterhockey jeugd hebben zich ingezet om een Vlietentocht te organiseren. De zwemmers zijn bij het Jachthuis gestart vanaf een platbodem en zijn via de Middenvliet en de Vlaardingse Vaart naar de kanovereniging gesnorkeld. Dat is zo’n 4,5  km zwemmen, wat een enorme prestatie is. Vooral voor de jongste zwemmers van 11 en 12 jaar.

De zwemmers werden begeleid door kanoërs en volwassen zwemmers, waardoor we iedereen goed in de gaten konden houden.

Na het zwemmen kon iedereen onder de warme douche en daarna aanschuiven aan de barbecue.

Trainers, bedankt voor de organisatie en Natsec voor het gebruik van de prachtige locatie.

 

   

 

11 juli zijn er veel mensen geslaagd!

Jocelyn Moran heeft haar C-diploma gehaald.

Martijn Lindeijer, Senna Tahiri, Stephanie Vuijk, Jake Vuik, Meldin Delic, Finn Visser, Zarha Ros en Metin Karatay hebben allemaal hun B-diploma in the pocket.

John en Jolanda van Gameren hebben samen het Instructeur Zwemlessen 2-diploma behaald.

Iedereen van harte gefeliciteerd!
 

Hopelijk zien we jullie weer terug na de zomerstop: 15 augustus zwemmen we weer verder.

Ook zwemmen bij de Vlaardingse Reddingsbrigade? 
Stuur een e-mail naar elementair@vlaardingsereddingsbrigade.nl en vraag naar al onze opleidingen en mogelijkheden!

 

 

Op 11 april hebben maar liefst zeven kinderen het C-diploma gehaald.

Isa Poel, Connor Kellenbach, Mitchel Balen, Jasmijn Rijkeboer, Caitlin Weeda, Jesselyn Trommel en

Jevi van Tiel zwommen af onder toezicht van een afgevaardigde van het Nationaal Platform Zwembaden.

De afgevaardigde gaf een groot compliment aan de VRB, die als één van de eerste lesgevers volgens het nieuwe zwem-ABC heeft afgezwommen.

 

 

 
 

Hoera ook wij hebben onze licentie behaald

 
Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar kan worden afgezwommen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen van de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.
 
Ook wij zijn per 21 November 2017 goedgekeurd als Licentie houders en hebben dus nu ook ons licentie Zwem- ABC.

 

Wij werken samen met het Jeugdsportfonds

 

Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

 

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.

Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

 

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdsportfonds

 

 

Beste leden, ouders en verzorgenden van leden,


Wij hopen dat u even de tijd wilt nemen om het onderstaande verhaal door te lezen en tot u te laten doordringen.
In de afgelopen maand hebben wij van 4 bestuursleden de opzegging van hun bestuursfunctie gehad. Allemaal om hun eigen valide redenen. Dit houdt in dat ondergetekenden nog maar met z’n drieën actief zijn. Wij zijn dus hard op zoek naar aanvulling en zoeken dit in de volgende functies: Secretaris, 2e secretaris, 2e penningmeester en algemeen bestuurslid.

Wathouden deze functies in:
De secretaris en 2e secretaris zullen volgende zaken samen gaan verdelen. Het in de gaten houden van de mailbox en de mails doorzetten naar de juiste mensen binnen de vereniging. Zij zullen de agenda verzorgen van de vergadering die 1x per kwartaal plaatsvindt op de woensdag avond en ook de notulen die hieruit voortkomen. De postbus zal elke week geleegd moeten worden en doorgenomen met het dagelijks bestuur op de woensdag avond. Het inschrijven en uitschrijven van de leden in ons programma sportlink. Overleggen met secretaris KNBRD en secretaris NOB over meerdere (lopende) zaken die aan de orde komen. Ook zal één van hen aanwezig zijn bij overleggen met onze contract klanten zoals zwembaden en verzekeringen.
De 2e penningmeester zal zich in het begin voornamelijk bezig gaan houden met het inrichten van de contributie module en de boekhoudmodule van ons programma sportlink (dit wordt nu nog in een MS DOS programma gedaan en is hard aan een update toe) Daarnaast zal hij contact houden met de penningmeester over de lopende zaken en inspringen waar nodig.

Ondergetekenden hebben het voorstel om in een komende BALV, waarin we hopen dat we de nieuwe bestuursleden kunnen laten verkiezen, een nieuwe werkwijze van besturen voor te leggen. Dit zal inhouden dat het dagelijks bestuur, aangevuld met de bestuursleden als ze kunnen/willen, elke woensdag een 15 à 30 minuten overleg hebben over de post en de dagelijkse gang van zaken.
Eén keer in de drie maanden komen zij ook bij elkaar maar dan aangevuld met een afgevaardigde van elke afdeling binnen onze vereniging, te weten: secretariaat KNBRD, secretariaat NOB, iemand van afdeling Elementair, KNBRD, NOB snorkelen, NOB duiken, afdeling Maassluis, afdeling OWH, afdeling boten, afdeling bewaking en afdeling PR (dit hoeven dus niet altijd de teamleiders te zijn maar wel iemand die weet wat er speelt) Dit zou dus inhouden dat er voor sommige leden maar één of twee keer per jaar een vergadering is waar zij aanwezig moeten zijn (nu moeten de bestuursleden elke maand vergaderen) Deze vergadering zal altijd plaatsvinden op de woensdag avond en beginnen om 19:00u en eindigen om 21:00u.

Wij hopen dat er leden en/of ouders van leden zijn die ons hierbij kunnen helpen/ondersteunen. Mocht u een bestuursfunctie niks vinden maar kunt u ons wel ergens bij helpen dan hopen wij ook een reactie van u te krijgen. U kunt reageren op het mail adres van onze penningmeester.


Met vriendelijke brigade groet,

Peter Jansen (voorzitter)
voorzitter@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Jeroen van Niel (penningmeester)
penningmeester@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Frits-Jan Edelijn (algemeen bestuurslid)
ab3@vlaardingsereddingsbrigade.nl

 

 

 

De Vlaardingse Reddingsbrigade heeft weer een voorlopige stallingsplaats in Vlaardingen.

De firma Poot Caravanonderhoud heeft aangeboden om ons materiaal en onze boten voor een bepaalde tijd te stallen. Wij zijn hier erg blij mee en hopen dan ook op een goede en lange samenwerking.

 

Wij bedanken tevens Van Zanten bouw (de afgelopen 4 jaar), WSV Callenburgh en DW Autoverhuur (voor deze zomer maanden) voor hun stalling van de afgelopen tijd."

 

Wel eens gehoord van onderwaterhockey?

“Het is niet voor watjes” – Niels, 14

 

Zeist – Zes spelers hangen aan beide kanten van het bad aan de kant, de scheidsrechters liggen klaar in het water en de puk ligt in het midden van het bad, op de bodem. Dan gaat de bel, de spelers laten de kant los en zwemmen pijlsnel richting de puk, waar ze met een hoop gespetter met hun flippers onder water gaan om als eerste bij de puk te zijn. Chantal van Teijlingen(17) van de VRB (Vlaardingse Reddingsbrigade) is het snelst en behendig gebruikt ze haar stick om de puk richting de doelbak van de tegenstanders te schuiven. Onbevreesd zwemt ze onder de tegenstanders door, terwijl ze de flippers van de tegenstanders ontwijkt, en op het moment dat de puk de metalen bak raakt gaat de gele handschoen van een van de scheidsrechters omhoog en galmt de bel weer door het zwembad: goal!

 

“Wat is dat?”

Als het woord ‘onderwaterhockey’ valt, is de eerste reactie over het algemeen: “wat is dat?”. Deze uitspraak wordt vaak gevolgd door een ongemakkelijk, verward glimlachje. Op zich is dat geen gekke reactie, want hoewel onderwaterhockey verspreid over heel Nederland gespeeld wordt, zijn het er niet veel die de sport beoefenen. Tijdens het toernooi in Zeist is dit ook te zien. De teams die meedoen aan dit jeugdtoernooi komen vanuit heel Nederland en er is zelfs een Belgisch team aanwezig. Hoewel bijna alle verenigingen die een jeugdteam voor deze sport hebben aanwezig zijn, kan het toernooi op één enkele middag worden gespeeld.

 

Een korte uitleg

Voor onderwaterhockey is een team van minstens zes spelers nodig. Daarbij mogen er nog maximaal vier spelers op de kant zitten voor als er gewisseld moet worden. Het doel is om te scoren door de puk in de doelbak van de tegenstander te schieten. Deze puk is met lood zwaarder gemaakt zodat hij op de bodem van het zwembad blijft liggen. De sport is interessant omdat het driedimensionaal is; je teamgenoten en tegenstanders bevinden zich niet alleen voor, achter of naast je, maar ook onder en boven je. Een uitdaging is de sport zeker ook omdat het zich op de bodem van het zwembad afspeelt en dus moeten de spelers hun adem vaak lang inhouden.

Om onderwaterhockey te kunnen spelen zijn er een aantal dingen nodig; een stick, een kapje, een snorkel, flippers, een beschermende handschoen en een zwembril. Deze benodigdheden zijn vaak al aanwezig bij de verenigingen waar de sport beoefend wordt. Als je graag een keer mee wil doen hoef je dus alleen nog maar een bitje en natuurlijk een zwembroek mee te nemen!

 

Kleine sport

Terug naar Zeist, waar het jeugdtoernooi in volle gang is in het zwembad van de KNZB, oftewel de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Een handig centraal gelegen locatie voor een kleine sport, aangezien er teams vanuit heel Nederland nodig zijn om een toernooi te kunnen houden. Van de Vlaardingse Reddingsbrigade zijn er redelijk wat mensen aanwezig: de teamleden, iets meer dan een handjevol ouders, coach Arno van Adrichem, hoofdtrainer Chiel Verhoeff en oprichters van het onderwaterhockey jeugdteam bij de V.R.B./vrijwillige scheidsrechter Frits-Jan Edeleijn en Ruud Oosterhof.

 

Het blijft leuk

Even terug naar het zwembad van de KNZB in Zeist waar de V.R.B. ondertussen al een wedstrijd gespeeld heeft. De sfeer zit er goed in en de spelers zijn erg enthousiast over de wedstrijd, ookal hebben zij deze verloren. Op de vraag waarom of ze het niet erg vinden om te verliezen antwoordt Brian (15 jaar): “We willen wel winnen, maar verliezen vinden we ook niet erg. Het blijft toch wel leuk.” Terwijl Martijn (14 jaar) instemmend knikt. Ze geven ook aan dat ze wel begrijpen waarom ze vaker verliezen dan de rest: de gemiddelde leeftijd van hun team ligt een stuk lager dan bij de andere deelnemende teams. Dit heeft ook weer te maken met de kleinschaligheid van de sport. Hoe minder deelnemers er zijn, hoe groter de leeftijdscategorie is. De categorie voor dit toernooi is jeugd tot 19 jaar.

Dan worden de spelers bij elkaar geroepen om te reflecteren op de net afgelopen wedstrijd en om de strategie van de volgende wedstrijd te bespreken. Tijdens de reflectie krijgt elke speler persoonlijk wat feedback van de coach en tijdens de bespreking van de aankomende wedstrijd worden de nieuwe posities uitgedeeld. De sportievelingen krijgen dan ook meteen tips over hoe ze de komende wedstrijd aan kunnen pakken. Na de feedback en het plan voor de volgende wedstrijd spreekt de coach nog wat woorden van aanmoediging en dan stormen de enthousiaste onderwaterhockeyers weer op het zwembad af, op naar de volgende wedstrijd!

 

Ben jij of ken jij iemand die deze uitdagende sport wel zou willen uitproberen? Kijk dan op www.onderwaterhockey.nl voor meer informatie.

 

 

Vind jij zwemmen leuk? en wil je meer dan alleen baantjes zwemmen...

Dan is zwemmend redden echt wat voor jou.  Je leert wat je moet doen als je iemand in het water ziet liggen,  hoe je iemand moet benaderen en gerust moet stellen.

Welke diploma’s en brevetten kun je allemaal halen?

Wij volgen de officiële diploma lijn van Reddingsbrigade Nederland en hebben hier eens per jaar examen voor.

De diploma lijn begint bij junior redder, hierin vallen 4 diploma’s te halen (junior redder 1, 2, 3, 4). Na junior redder 4 stroom je door naar de Zwemmend Redder diploma’s, ook hier zijn weer vier diploma’s te hallen (Zwemmend Redder 1, 2, 3, 4). Als je Zwemmend Redder 4 hebt gehaald kun je door gaan met je Life Saver van deze diploma’s zijn drie diploma’s te behalen (Live Safer 1, 2 ,3). De Life Saver examens bestaat uit een praktijk- en theoriegedeelte. Voor dit theoriegedeelte worden ook theorielessen gegeven. Dit zijn verplichte kosten van de Life Saver diploma’s.

Maar wij bieden ook meer dan alleen deze opleiding, KLIK hier voor meer informatie.